Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Finanse

  1. UCHWAŁA Nr XVII/90/2012 Rad Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce
  2. UCHWAŁA Nr XXIV/138/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce