Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc


Izba muzealna

Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc powstało podczas pierwszego zebrania założycielskiego, które odbyło się 7 stycznia 1979 roku. Inicjatorami powołania towarzystwa była grupa entuzjastów i działaczy społecznych z Kołaczyc i Nawsia Kołaczyckiego. Uczestnicy tego zebrania wyłonili spośród siebie zarząd, w którego skład weszli mieszkańcy wywodzący się z kręgów miejscowej inteligencji, rzemieślników i rolników. Głównymi animatorami Stowarzyszenia byli: Władysław Jedziniak, Stanisław Krajewski i inni. Opracowano statut, zarejestrowano Stowarzyszenie oraz nakreślono plany i zadania bieżące i na przyszłość.

Pierwszoplanowym zadaniem, jakie wybrany zarząd postawił przed sobą, było założenie "izby pamięci". Chcąc tego dokonać, postarano się o przekazanie nie zamieszkanego budynku po byłym przedszkolu na rzecz Stowarzyszenia. Po dokonaniu pewnych starań ówczesne władze samorządowe przekazały ten budynek na siedzibę Stowarzyszenia przy równoczesnym wykorzystaniu pozostałych pomieszczeń na gromadzenie w nich eksponatów już wcześniej zebranych. Otrzymany budynek wymagał remontu. W odpowiedzi własnym nakładem sił i środków przystosowano pomieszczenia do stworzenia planowanej "izby pamięci". Zgromadzono tu ginący sprzęt dawnych i obecnych gospodarstw domowych, narzędzia i wyroby warsztatów rzemieślniczych, stroje i ubiory mieszczan, wojska, straży, instrumenty muzyczne, obrazy, zdjęcia, książki i inne unikalne znaleziska. W ciągu lat istnienia Stowarzyszenia zbiory te wzbogacane są o coraz to nowe okazy. Izba pamięci jest często zwiedzana przez wycieczki szkolne i pojedyncze osoby. Ocena zbiorów jest dokumentowana pochlebnymi wpisami do książki pamiątkowej.

Drugim ważnym zadaniem, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie, była budowa pomnika ku czci rodaków poległych i pomordowanych w obu wojnach światowych. Pomnik taki dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa oraz kołaczycan zamieszkałych w kraju i za granicą został uroczyście odsłonięty w 1986 roku. Realizują zadania statutowe kolejne, po sobie następujące zarządy: prowadzone więc odczyty i prelekcje dla mieszkańców i młodzieży w szkołach regionu o tematyce związanej z wiedzą o kulturze, dziejach i ludziach, ich czynach w ubiegłych czasach. Roztoczono opiekę nad pomnikami, kapliczkami i figurami przydrożnymi, rozsianymi po całej okolicy. Stowarzyszenie brało czynny udział i było organizatorem obchodów jubileuszu 650 - lecia nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego oraz 80 rocznicy wymarszu strzelców kołaczyckich do legionów Józefa Piłsudskiego. Rocznice te zostały udokumentowane wmurowanymi tablicami pamiątkowymi oraz wydawnictwami książkowymi. Dbając o rozwój gospodarczy, Stowarzyszenie stale współpracuje z Radą Sołecką przy opracowaniu planów, równocześnie wspomagając ją własnym doświadczeniem. Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia utrzymują stałe kontakty z miejscowym Domem Kultury, włączając się w organizowanie imprez lokalnych oraz uroczystości rocznicowych związanych ze świętami narodowymi. Obecnie sekretarzem Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc jest Zenon Jedziniak.