Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Dzisiejsze oblicze Gminy

Najważniejsze dane:

Powierzchnia gminy : 60 km2
Liczba mieszkańców : 8440
Średnia gęstość zaludnienia : 145,54 osoby/km2

Położenie geograficzne :

Gmina Kołaczyce leży w północno - wschodniej części powiatu jasielskiego, na zachodnim krańcu województwa podkarpackiego. Gmina oddalona jest około 11 km od najbliższego większego miasta - Jasła. Sąsiaduje od północy z gminą Brzostek, od północnego - wschodu z gminą Frysztak, od południowego - wschodu z gminą Jasło, a od zachodu z gminą Brzyska. Stroną, która daje Kołaczycom przewagę w regionie jest dobra lokalizacja ze względu na położenie wzdłuż drogi Jasło - Rzeszów. Dobre połączenie zapewnia komunikacja autobusowa z Krosna do Tarnowa, Krakowa, a także linie lokalne łączące siedzibę gminy z pozostałymi miejscowościami. Ogółem drogi krajowe zajmują 6 km, wojewódzkie 11, 6 km, a gminne 2,5 km.

Ukształtowanie powierzchni :

Ukształtowanie powierzchni jest bardzo zróżnicowane. 60 % stanowią tereny o rzeźbie wysokofalistej i różnej wysokości względnej, natomiast 40 % to płaskorówniny.