Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Gminy partnerskie

Umowa o współpracy z Gminą Iwano – Frankowo na Ukrainie.


W dniu 23 września 2011r. Burmistrz Gminy Kołaczyce podpisała z Merem Gminy Iwano – Frankowo na Ukrainie umowę o współpracy. Obie gminy złożyły 30 września 2011r. wniosek o dofinansowanie projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Kołaczyce i Gminy Iwano – Frankowo poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”. Dofinansowanie ze środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 stanowi 90% wartości projektu, tj. 1 926 462,28 EUR. Łączny wkład Gminy Kołaczyce i Gminy Iwano-Frankowo wynosi 10% wartości projektu, tj. 214 051,37 EUR.