Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Rok 2012

I. „Budowa wiaty z paleniskiem na grilla w miejscowości Lublica – etap II”

 Wykonanie Wiaty:

-  Termin realizacji: 02.02.2012 r. - 30.03.2012 r.

-  Wartość inwestycji 14 547,12 zł brutto

2. Zagospodarowanie terenu:

-  Termin realizacji: 06.04.2012 r. - 31.05.2012 r.

-  Wartość inwestycji: 7 424,19 zł brutto

 

ZADANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO – 2012 r.

 

 

 II. „Remont budynku Remizy OSP w Nawsiu Kołaczyckim”

  1. Termin realizacji: 12.04.2012 r. - 31.07.2012 r.
  2. Wartość inwestycji: 14 221,33 zł brutto

 

ZADANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

     

III. „Remont zbiornika przeciwpożarowego w Bieździadce Góry”

  1. Termin realizacji:12.04.2012 r. -  29.07.2012 r.
  2. Wartość inwestycji: 9 674,00 zł brutto

 

ZADANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

III. „Rozbiórka budynku dawnego kina „Flisak” w Kołaczycach przy
ul. Szpitalnej 2”

  1. Termin realizacji: 16.04.2012 r. -  15.05.2012 r.
  2. Wartość zadania: 25 000,00 zł brutto

IV. „Rozbiórka budynku starej Rzeźni wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanym na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach”

 

1. Termin realizacji: 16.04.2012 r. -  30.06.2012 r.

 

V. „Demontaż kładki pieszej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej
nr. 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś”

 Termin realizacji: 27.03.2011 r. -  15.06.2012 r.

 

VII. „Remont Domu Ludowego w Bieździadce”

 Termin realizacji: 12.04.2012 r. -  29.06.2012 r.

  1. Wartość inwestycji: 11 382,32 zł brutto

 

 

VII. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika – obeliska ku czci Ofiar Katynia przy ul.Al.Jana Pawła II w Kołaczycach”

 1. Termin realizacji: 02.08.2012 r. -  30.09.2012 r.

2. Wartość inwestycji: 19 597,34 zł brutto 

   
 

VII. „Odbudowa drogi dz. ew. nr 603 Bieździadka – Pod Góry w km 0+500 – 1+450 z jej odgałęzieniem, dz. nr ew. 621 Pod Góry- Kopciówka w km 0+000 – 0+700”

1. Termin realizacji: 16.05.2012 r. -  25.07.2012 r.

2. Wartość inwestycji:

       -  robocizna 597 821,52 zł brutto

       - dokumentacja 3 000,00 zł brutto

       - nadzór inwestorski 8 000,00 zł brutto

3. Dofinansowanie: Z budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi 480 528,00 brutto