Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Rok 2015

I. Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowa w Kołaczycach km 0+000 do 0+503.

1.Termin realizacji: 05.06.2015 r. - 31.07.2015 r.
2.Wartość zadania: 169 556,48 zł
3.Wykonawca: EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
4.Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 76 382,00 zł

II. Przebudowa drogi gminnej nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina Rzym w km 1+500-3+742.

1.Termin realizacji: 05.06.2015 r. - 30.09.2015 r.
2.Wartość zadania: 927 612,79 zł
3.Wykonawca: SKANSKA S.A., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
4.Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 601 426,00 zł