Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Telefony i poczta e-mail


Telefony stacjonarne
Centrala Urzędu Miejskiego w Kołaczycach
tel. 4460221, 4460294, 4460249
fax/tel 4460258

Abonent

Numer wew.

Insp. ds. gospodarki komunalnej32
Sekretariat33
Kasa34
Sekretarz Gminy35
Księgowość36, 37, 69
Burmistrz38
Zastępca Burmistrza53
Podatki40
Insp. ds. inwestycji44
GOPS41, 47, 55
GOPS- księgowość59
GOPS- świadczenia rodzinne65
GOPS-kierownik 66
Insp. ds. zagospodarowania przestrzennego48
Insp. ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej50
Insp. ds. dróg51
Urząd Stanu Cywilnego56
Ewidencja Ludności57
Insp. ds. ochrony środowiska58
Insp. ds. oświaty60
Skarbnik Gminy62
Straż Miejska64
Insp. ds. pozyskiwania funduszy europejskich67

Poczta email


Burmistrz
burmistrz1@kolaczyce.itl.pl
Sekretariat
sekretariat@kolaczyce.itl.pl
Sekretarz Gminy
sekretarz@kolaczyce.itl.pl
Skarbnik Gminy
skarbnik@kolaczyce.itl.pl
Referat Budżetu - Zamówienia Publiczne
zamp@kolaczyce.itl.pl
Referat Gospodarki Komunalnej
km@kolaczyce.itl.pl