Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Początki Kołaczyc

Od najdawniejszych czasów ludy nawiązywały kontakty prowadząc wymianę handlową linią Dunajca, Popradu, Wisłoki, Jasiołki, a dalej przez przełęcze górskie. Pewne archeologiczne dowody pobytu gromad ludzkich w dolinie Wisłoki pochodzą dopiero ze środkowej e

  ...więcej
2013-01-26 15:03:32


Pochodzenie nazwy

Miejscowość Kołaczyce, należąca do bardzo starych osad, wcześniej awansowała do rangi miasta. Jest kilka, bardziej lub mniej ludowych, jak też bardziej lub mniej naukowych etymologii nazwy Kołaczyc. Jedna wersja głosi, że podczas najazdu Tatarów, w XIII w

  ...więcej
2013-01-26 15:04:20


Rzemiosło i handel

Kołaczyce leżały na bardzo starym szlaku handlowym, biegnącym z zachodu od Krakowa i Tarnowa poprzez Krosno, a stamtąd na Ruś oraz przez Duklę na Węgry. Dogodne warunki handlu towarami spowodowały pomyślny rozwój rękodzieła. Zewnętrznym tego objawem byli

  ...więcej
2013-01-26 15:05:22


Okres rozbiorów

Po pierwszym rozbiorze Polski ziemia jasielska, a wraz z nią Kołaczyce, przeszły pod panowanie austriackie. Rząd austriacki zniósł opactwo w Tyńcu. Zasadniczo pierwszy rozbiór Polski nie wniósł w życie gospodarcze Kołaczyc poważniejszych zmian. Regres w j

  ...więcej
2013-01-26 15:06:32


Kultura i oświata

Kultura i oświata w KołaczycachOżywienie kulturalne i reformacja, które przeszły przez Polskę w okresie Odrodzenia nie ominęły również Kołaczyc. Pomimo, że były one posiadłością klasztorną, to jednak przebywali w nich arianie, mający nawet swój zbór w k

  ...więcej
2013-01-30 11:09:04


Okres międzywojenny

Po I wojnie światowej Kołaczyce nadal należały do powiatu jasielskiego. Liczyły wtedy łącznie z Nawsiem 2892 mieszkańców. Czasy międzywojenne stały się dla Kołaczyc okresem dalszej degradacji miasteczka. Świadczy o tym fakt, że w 1933 roku utraciły prawa

  ...więcej
2013-01-26 15:07:18


Zabytki Kołaczyc

Zabytki Kołaczyc: I. Zabytki Kołaczyc wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego   I. 1. Kapliczka z rzeźbą Matki Bożej Niepokalanej na rynku w Kołaczycach   I. 2. Kościół parafialny w Kołaczycach   I. 3. Budynek drewniany z podcien

  ...więcej
2013-01-26 15:10:15


Kołaczyce w Polsce Ludowej

Jeszcze przed zakończeniem wojny, z inspiracji Krajowej Rady Narodowej, organizowały się w całym kraju rady narodowe - jako przyszłe terenowe organy władzy ludowej. W tym też okresie, 14 maja 1944 roku, w Kołaczycach zebrało się kilkudziesięciu chłopów -

  ...więcej
2013-01-26 15:08:24


Święto Niepodległości 2008

Obchody 90- tej rocznicy odzyskania prze Polskę Niepodległości, rozpoczęły się Mszą Świętą, w której wzięły udział władze samorządu, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, ochotnicza straż pożarna, harcerze oraz mieszkańcy Gminy K

  ...więcej
2013-01-26 15:35:00


Poświęcenie Obelisku "Ku Czci Ofiar Katynia"- listopad 2008

„Umarłych wieczność dotąd trwadokąd pamięcią się im płaci”Wisława SzymborskaUroczystości odsłonięcia obelisku „Ku Czci Ofiar Katynia” rozpoczęły się w dniu 12 listopada 2008r. prezentacją wystawy „Katyń zbrodnia, która miała

  ...więcej
2013-01-26 18:07:43

Pokazano 1 - 10 z 10