Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Pani Burmistrz Małgorzata Salacha oraz fundacja "SOS Życie" zapraszają Panie na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

 

  ...więcej
2015-09-03 19:29:01


STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Burmistrz Kołaczyc informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w roku szkolnym 2015/2016 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zam

  ...więcej
2015-09-03 19:00:56


Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie suszy.

Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, teren Gminy Kołaczyce został zakwalifikowany do obszarów zagrożonych suszą. Według raportu Instytutu dostępnego na stronie internetowej   ...więcej

2015-08-27 14:10:52


Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne)

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

  ...więcej
2015-08-14 11:01:17


Ogłoszenie o zatrudnieniu

 KierownikSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach OGŁASZAotwarty i konkurencyjny nabór na jedno stanowisko pracy w charakterze fizjoterapeuty. Ze względu na realizację projektu„Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych

  ...więcej
2015-08-12 15:10:41


Komunikat

z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i

  ...więcej
2015-08-10 10:56:18


Referendum Ogólnokrajowe - informacje

Wszystkie informacje dotyczące Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kołaczycach pod adresem www.bip.kolaczyce.pl w zakładce Referendum Ogólnokrajowe. Aby przejść do tej zakł

  ...więcej
2015-08-04 13:54:21


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ KOŁACZYC    ogłasza  pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż stanowiącej własność  Gminy  Kołaczyce  nieruchomości  zabudowanej położonej  w  obrębie  Bieździedza   gmina  Kołaczyce , powiat  jasielski ,  województwo  podka

  ...więcej
2015-07-27 08:01:24


Wymiar składki za III kwartał 2015r - komunikat KRUS

Wymiar składki za III kwartał 2015r: Składka emerytalno – rentowa 264 zł Składka wypadkowo-chorobowo-macierzyńska - 126zł Łączna kwota składki podstawowej 390zł Składka wypadkowa - 42 zł Osoba

  ...więcej
2015-07-27 07:51:09


Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych,

  ...więcej
2015-07-16 16:05:02

Pokazano 1 - 10 z 103
następne