Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Fundusz alimentacyjny -nowy okres świadczeniowy 2013/2014

Fundusz alimentacyjny -nowy okres świadczeniowy 2013/2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach zawiadamia, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 01 s

  ...więcej
2013-07-31 10:51:39


Świadczenia rodzinne -nowy okres świadczeniowy 2013/2014

Świadczenia rodzinne -nowy okres świadczeniowy 2013/2014Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia  prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający sie od 1 listopada 2013 roku trwając

  ...więcej
2013-07-31 10:50:19


Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA,   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, że wnioski o: - fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2013/2014 wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia 2013 r.- świadczenia rodzinne na okres zasiłkow

  ...więcej
2013-07-31 10:44:13


CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KOŁACZYCE-informacja

 CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KOŁACZYCE   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, że w 2013 roku realizuje projekt pt.”Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejs

  ...więcej
2013-06-26 09:57:07


Realizacja projektu systemowego w 2012 r.

8Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach realizując projekt systemowy w 2012r. zastosował wobec Uczestników szereg form wsparcia, które mają na celu przyczynić się do powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród za

  ...więcej
2013-02-27 07:34:54


Ankieta telefonia - internet

Ankietadotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotówPliki do pob

  ...więcej
2013-02-27 07:39:42


Zielona Linia Urzędu Pracy

0Zielona Linia, to pierwsze w kraju Centrum Kontaktowe dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. Założycielem Centrum jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zielona Linia umożliwia konta

  ...więcej
2013-02-27 07:45:08


Pomoc dla rodzin

Gmina Kołaczyce znalazła się wśród 607 gmin w Polsce , które otrzymały dotacje na zatrudnienie asystenta rodziny . Środki pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej n

  ...więcej
2013-02-27 07:47:41


Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNYPRZY GOPS W KOŁACZYCACHZarządzeniem Burmistrza Kołaczyc Nr 55/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kołaczyce. Funkcjonowanie Zespołu Interdy

  ...więcej
2013-02-27 07:52:38


Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, iż wnioski o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy (2012/2013) będą przyjmowane od dnia 01 września 2012 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z dokum

  ...więcej
2013-02-27 07:58:34

Pokazano 1 - 10 z 12
następne