Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Kolektory słoneczne

Opis zatwierdzonych już urządzeń tzn. kolektor słoneczny oraz zasobnik solarny.

Związek Gmin Dorzeza Wisłoki informuje, że na stornie internetowej:

 

http://www.solary.wisloka.pl/index.php/pl/instalacje/opis-urzadzen

 

zamieszczono opis zatwierdzone już urządzenia tzn. kolektor słoneczny oraz zasobnik solarny.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O WIZYTACH PROJEKTANTÓW


Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele Wykonawcy Inwestycji-Konsorcjum firm: P.B.U. Wiktor Sp. J. Radomsko, Eco-Team Sp. z o.o. sp.k. Częstochowa, Cz.P.B.P PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa w celu dokonania uzgodnień projektowych będą na bieżąco (sukcesywnie) odwiedzać mieszkańców, którzy podpisali umowy.

Wykonawca Inwestycji będzie kontaktował się z mieszkańcem i umawiał na wizytę w budynku, w którym ma być zamontowana instalacja solarna. W wizycie tej może też uczestniczyć przedstawiciel Gminy lub sołtys.

Jednocześnie, w związku z zapisami § 3 ust. 6 pkt. 10 Umowy z Mieszkańcem „W każdym przypadku wchodzenia do budynku mieszkalnego Mieszkańca przedstawicieli Gminy lub Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, są oni zobowiązani, bez wezwania, przedłożyć oryginał imiennego upoważnienia wydanego przez Gminę”,

Strona główna projektu


Aby wejść na stroną główną projektu proszę kliknąć TUTAJPełnomocnictwo

Poniżej można pobrać wzór pełnomocnictwa do reprezentowania przed Gminą oraz innymi podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu i realizacji projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

 pelnomocnictwo.pdf

Wniosek o uczestnictwo w projekcie

Wniosek do pobrania w pliku poniżej:

 wniosek.PDF