Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133 – j.t.) najpóźniej w październiku 2015 roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników – rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Kołaczycach dokona wyboru:

- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle,

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Pliki do pobrania:

Pełna treść informacji.PDF

Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz z załącznikami.PDF