Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Kołaczyce wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Kołaczyce wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

  ...więcej
2015-04-15 15:04:59


Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Kołaczyce wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Kołaczyce  wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do s

  ...więcej
2015-04-15 15:09:02


Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Kołaczyce za 2014 rok

Plik do pobrania

  ...więcej
2015-04-29 09:13:45

Pokazano 1 - 3 z 3