Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

PRZYPOMINAMY !!! Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostali  objęci  nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi dlatego też powinny spełniać wymagania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

  ...więcej
2015-03-11 18:18:12

Pokazano 1 - 1 z 1