Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Rok 2015

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE W 2015 R.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji oświaty i wychowania.PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.PDF

Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu.PDF

Wzór oferty.doc

Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania wraz z świadczeniem.doc

Wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania.doc

Wzory oświadczeń.doc

Wzór sprawozdania.doc

Zarządzenie Burmistrza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.PDF

Formularz zgłoszeniowy.doc

Zarządzenie Burmistrza - powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.PDF

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych.PDF