Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Za rok 2014

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałałania przemocy w rodzinie w Gminie Kołaczyce za 2014 rok.PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..PDF