Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Informacje o dyżurach

I N F O R M A C J A

O DYŻURACH  PRZEWODNICZĄCEGO  LUB WICEPRZEWODNICZĄCYCH
RADY  MIEJSKIEJ  W  KOŁACZYCACH

PRZEWODNICZĄCY  LUB WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH PEŁNIĄ DYŻURY W  I i III WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA W BUDYNKU NR 2 URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŁACZYCACH PRZY ULICY BURMISTRZA WIEJOWSKIEGO 1 W POKOJU NR 25  (II PIĘTRO ) W GODZ. 10.00 – 12.00.

Informacje dotyczące posiedzeń Rady Miejskiej dostępne są na stronie : www.kolaczyce.pl w zakładce „RADA MIEJSKA ˮ.

Przewodniczący Rady
Stanisław Dunaj