Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Posiedzenia Komisji

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 25 marca 2015 roku (środa)  o godz. 12.00 w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 25 ( budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach ), ul. Burmistrza Wiejowskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej w Kołaczycach.
Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczyce na 2015 rok.
2. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odbioru odpadów od firm, instytucji, przedsiębiorstw.
3. Sprawy różne.


                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                    Andrzej Maziarz

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Kołaczycach

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 16 stycznia 2015 roku ( piątek ) o godz. 14.00  w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Porządek posiedzenia :
1. Zapoznanie się z autopoprawkami do projektu budżetu gminy Kołaczyce na 2015 rok i wyrażenie opinii przez komisje.
2. Sprawy różne.


                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                 Stanisław Dunaj

Posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołaczycach

Z A W I A D O M I E N I E


Informuję, że w dniu 16 stycznia 2015 roku ( piątek ) o godz. 13.00  w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach odbędzie się  posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołaczycach

Porządek posiedzenia :
1. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok .
2. Sprawy różne.

                 Przewodnicząca Komisji
                Teresa Czernicka