Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Turniej Aktywnych - projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: wrzesień 2013 – sierpień 2014Program: Program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejWartość dofinansowania: 9 000,00 PLN„Turniej Aktywnych” to przedsięwzięcie, które miało na celu aktywizację społeczn

  ...więcej
2014-10-06 16:14:51


Szkoła dla Ciebie - projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2013Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychWartość dofinans

  ...więcej
2014-10-06 16:09:20


Uczenie się przez całe życie. Metoda małych kroczków – projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: wrzesień 2010 – sierpień 2012Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program Comenius – Projekt Wielostronnej Współpracy Państw Wartość dofinansowania: 100 319,36 PLNSzczegółowe informacje na temat zrealizowanego pro

  ...więcej
2014-10-06 16:04:35


Gimnazjum w Bieździedzy – Lubię to! - projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: 02.09.2013 – 31.07.2014Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychWartość dofinans

  ...więcej
2014-10-06 16:01:42


Feniks - projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: 01.02.2009 – 31.12.2012Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez konsorcjum UJ w Krakowie, Uniwersytet w Kielcach i Uniwersytet RzeszowskiWartość dofinansowania: 54 000,00 PLNFE

  ...więcej
2014-10-06 15:52:55


Ze sceny szkolnej w świat. Edukacja przez teatr – projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Rok realizacji: czerwiec – październik 2007Program: Program wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży za środowisk wiejskich.Wartość dofinansowania: 7 000,00 PLNPodstawowym założeniem  programu był rozwój talentów twórczych

  ...więcej
2014-10-06 15:42:25


Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy – projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach

Rok realizacji: listopad 2011 r.Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 3.3.4Wartość dofinansowania: 6 305,56 PLN„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” -  to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europej

  ...więcej
2014-10-06 15:34:18


Szkolna metamorfoza – projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach

Rok realizacji: 2013 - 2014Program: Program Operacyjny Kapitał LudzkiW okresie od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach realizował projekt "Szkolna metamorfoza", którego celem było stworzenie mo

  ...więcej
2014-10-06 15:31:28


Masz szansę – zainwestuj w siebie – projekt realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach

Rok realizacji:  wrzesień – grudzień 2007 r.Program: Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i MłodzieżyWartość dofinansowania: 7 636,00 PLNW ramach projektu edukacyjnego uczniowie należący do koła ekologicznego  zrealizowali wraz  z opiekuna

  ...więcej
2014-10-06 15:28:48

Pokazano 1 - 9 z 9