Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Samorządowe

Postanowienie nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie

Postanowienie nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji rad gminy i rad powiatów.

 Postanowienie.PDF

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Kołaczyc

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Kołaczyc.


 Protokół.PDF

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kołaczycach

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych.

  Protokół.PDF

Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach

Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kołaczycach, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Uchwała.PDF

Składy obwodowych komisji wyborczych

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

 Informacja.PDF

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

 

 Zawiadomienie.PDF

Uchwała nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach

Uchwała nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 Uchwała.PDF

Protokół z publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Protokół z dnia 23 października 2014 r. z publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kołaczycach w wyborach zarządzonych na dzień 16 października 2014 r.

 Protokół.PDF

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Informacja.PDF

Zarządzenie


Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wskazania osób spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz jednostki organizacyjnej Gminy Kołaczyce do składu obwodowych komisji wyborczych.


 Zarządzenie.PDF

Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach


Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Uchwała.PDF

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na 16 listopada 2014 r.

 Obwieszczenie.PDF

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kołaczyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na 16 listopada 2014 r.

 Obwieszczenie.PDF

Komunikat

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 22 października 2014 r. o miejscu i czasie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady Miejskiej w Kołaczycach.

Plik do pobrania:

 Komunikat.PDF

Informacja

INFORMACJA o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 Informacja.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 października 2014 r.

Plik do pobrania:

 Obwieszczenie.PDF

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 Zarządzenie.PDF

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 Zarządzenie.PDF

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 października 2014 r.


Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondycyjnego w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Zarządzenie.PDF

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Plik do pobrania:

 Zgłoszenie.DOC

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plik do pobrania:

 Zgoda.PDF

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plik do pobrania:

 Wniosek.PDF

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 Informacja.PDF

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Plik do pobrania:

 Informacja.PDF

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Plik do pobrania:

 KomunikatInformacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzonena dzień 16 listopada 2014 r.Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 29/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pliki do pobrania:

 Zarządzenie.PDF

Zarządzenie nr 27/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

Pliki do pobrania:

 Zarządzenie.PDFInformacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 28/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Pliki do pobrania:

 Zarządzenie.PDF

Uchwała nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach

Uchwała nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Uchwała.PDF