Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Informacje bieżące i aktualności

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi III kwartał 2015

 

Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2015 r.

(do 15 września 2015 r.)

Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego miesiąca kwartału tj.

• Do 15 marca 2015 r.


• Do 15 czerwca 2015 r.


• Do 15 września 2015 r.

• Do 15 grudnia 2015 r.


Wpłat dokonujemy:

• Na konto Gminy Kołaczyce Nr rachunku 20 8626 0002 2001 0000 1515 0001 w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach

• W kasie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach

• U sołtysów poszczególnych sołectw, przewodniczącego Zarządu Miasta Kołaczyce

Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie naliczane będą ustawowe odsetki « powrót