Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi III kwartał 2015

 Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2015 r.(do 15 września 2015 r.) Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia

  ...więcej
2015-08-28 12:57:59


Zapotrzebowanie na kody kreskowe identyfikujące odpady komunalne

Zapotrzebowanie na kody kreskowe identyfikujące odpady komunalne należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach (pokój nr 24), bądź też telefonicznie (13 44 602 58; 13 44 602 21)

  ...więcej
2015-07-08 11:42:42


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi II kwartał 2015

Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015 r. (do 15 czerwca 2015 r.) Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatnie

  ...więcej
2015-06-01 09:29:13


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015

Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2015r. (do 15 marca 2015r.) Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego

  ...więcej
2015-03-06 14:09:12


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014r.

Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r. (do 15 grudnia 2014r.) Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego

  ...więcej
2014-12-01 11:24:08


Właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych!

 PRZYPOMINAMY !!! Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostali  objęci  nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sk

  ...więcej
2014-10-07 15:24:55


Akcja edukacyjno – informacyjna ,,Posegreguj swe odpady – bo przyroda nie da rady!”

W ramach działań informacyjno - edukacyjnych prowadzonych w Gminie Kołaczyce  w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w dniu 9 września 2014r. placówki oświatowe położone na terenie Gminy otrzymały materiały edukacyjne oraz kolorowe pojemniki do segregac

  ...więcej
2014-09-17 11:02:19


Zbiórka zużytych baterii

WSZYSTKIE BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI !!!Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas segregują te odpady w swoich gospodarstwach domowych. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat

  ...więcej
2014-09-17 10:22:20


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014r.

Uwaga!!! Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2014r. (do 15 września 2014r.) Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia osta

  ...więcej
2014-09-02 14:02:29


Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Kołaczyce wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Kołaczyce  wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do s

  ...więcej
2014-07-14 09:39:31

Pokazano 1 - 10 z 15
następne