Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Zasady uiszczania opłaty

Od 01 lipca 2013 roku obowiązują nowe przepisy i stawki opłat za wywóz odpadów. NIE ULEGŁY one zmianie i w tym roku nadal wynoszą: 5,00 zł za osobę na miesiąc przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów oraz 10,00 zł za osobę miesięczni

  ...więcej
2014-03-14 11:33:25


Terminy płatności

Zadeklarowaną opłatę wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego miesiąca kwartału tj. • Do 15 marca 2015r.• Do 15 czerwca 2015r.• Do 15 września 2015r.• Do 15 grudnia 2015r.Wpłaty dokon

  ...więcej
2014-03-14 11:34:42

Pokazano 1 - 2 z 2