Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomosci zamieszkałaych na terenie Gminy Kołaczyce oraz miejsce zagospodarowania zmiesznych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na terenie Gminy Kołaczyce podmiotem wykonującym działalność z zakresu transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z

  ...więcej
2014-03-14 09:47:04


Wykaz podmiotów pisanych do rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci prowadzony przez Burmistrza Kołaczyc

Pliki do pobrania:

  ...więcej
2014-03-14 09:55:52

Pokazano 1 - 2 z 2