Kołaczyce- Rynek
(wiecej)


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Kołaczyc deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej ni

  ...więcej
2014-03-14 09:17:17


Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce!Od l lipca 2013 r. na terenie gminy Kołaczyce obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. Rada Miejska w Kołaczycach na

  ...więcej
2013-02-11 17:54:02

Pokazano 1 - 2 z 2