Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

Za rok 2013

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce

 

 Ocena zasobów pomocy społecznej.PDF

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaczyce za 2013 rok

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:

 Sprawozdanie.PDF

Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2013 roku

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kołaczycach z działalności za 2013 rok.

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:

 Sprawozdanie.PDF

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:

 Sprawozdanie.PDF

Sprawozdanie Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach z działalności jednostki za 2013 rok.

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:
 

 Sprawozdanie.PDF

Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Kołaczycach z działalności jednostki za 2013 rok.

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:

 Sprawozdanie.PDF

Sprawozdanie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z działalnosci jednostki za 2013 rok.

Sprawozdanie do pobrania w pliku poniżej:

Sprawozdanie.PDF

Meldunek o stanie czytelnictwa.PDF