Kołaczyce- Rynek
(wiecej)

MAPA SERWISU

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Dla Mieszkańca

    • Ogłoszenia

    • Cyfryzacja

    • Do pobrania

    • Kolektory słoneczne

    • Regulaminy

    • Pomoc Społeczna

    • Karta Dużej Rodziny

    • Edukacja

    • Dla Rolnika

Dla Turysty

    • Szlaki turystyczne

    • Program Natura 2000

Dla Inwestora

    • Oferta-Nieruchomości Gminne

Wnioski i druki

Gmina

    • Władze Gminy

    • O Gminie

        • Dzisiejsze oblicze Gminy

        • Środowisko geograficzne

        • Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc

        • Nadleśnictwo Kołaczyce

    • Historia Kołaczyc

    • Miejscowości

    • Strategia Rozwoju Gminy Kołaczyce

    • Parafia Kołaczyce

    • Gminy partnerskie

    • Finanse

Rada Miejska

    • Sesje

    • Posiedzenia Komisji

    • Informacje o dyżurach

Aktualności

Inwestycje*

    • Rok 2015

    • Rok 2012

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Programy realizowane w Gminie Kołaczyce

Filmy

Konkursy

    • Rok 2015

    • Rok 2014

Sprawozdania z działalności jednostek

    • Za rok 2014

    • Za rok 2013

Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych

Sport

    • Kluby sportowe

    • Aktualności sportowe

    • Orlik 2012

Patronat Honorowy Burmistrza Kołaczyc

Kontakt

    • Dane Urzędu

    • Telefony i poczta e-mail

    • Sołectwa

    • Straż Miejska

Projekty UE

    • Projekty realizowane przez Gminę Kołaczyce

    • Projekty zrealizowane przez jednostki organizacyjne

Nagrody i certfikaty

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

    • Prawo Miejscowe

    • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

    • Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

    • Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych

    • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -PSZOK

    • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    • Nieruchomości niezamieszkałe

    • Analiza stanu gospodarki odpadami oraz osiągnięte poziomy recyklingu

    • Kampania edukacyjna

    • Informacje bieżące i aktualności

Wybory 2015

    • WYBORY PREZYDENCKIE 2015

    • WYBORY SOŁECKIE 2015

    • WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

    • WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

Wybory 2014

    • Do Parlamentu Europejskiego

    • Samorządowe

    • Miejska Komisja Wyborcza

Panorama*

Archiwum WWW*

Facebook*

e-mapa*

Infolinia UP*

Telgam*

OSP Kołaczyce*

Eurorenoma*

Natura 2000*

hotspot*

GOK*

Biblioteka*

Wspierajmy Hospicja*

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień*

Azbest*

*